DARK PATTERNS A REKLAMA

16.11.2023, 16:00 – 18:00

online

DARK PATTERNS A REKLAMA

Dark patterns to nietransparentne metody informowania o udziale w programie corocznych dostaw, rzekomy milion zadowolonych klientów danego suplementu, darmowe próbki, które okazywały się płatną subskrypcją, darmowe rejestracje, możliwości (a nawet obowiązek) otwierania konta bez zobowiązań – to tylko wybrane przykłady komunikacji marketingowej opartej na manipulacji i wprowadzających w błąd informacjach. Dark patterns to stosowane w aplikacjach i na stronach internetowych praktyki, które wykorzystują wiedzę o zachowaniach użytkowników, aby wpływać – w nieuczciwy sposób – na ich decyzje zakupowe. Za pomocą metod bazujących na wiedzy z zakresu UX (ang. user experience) w architekturze interfejsu eksponuje się opcje korzystniejsze dla przedsiębiorców i ukrywa te, które są lepsze dla konsumenta. Ponadto, katalog dark patterns ma charakter otwarty, a wraz z rozwojem technologii praktyk zaliczonych do tej kategorii będzie tylko przybywać. W rezultacie, często sami przedsiębiorcy są nieświadomi, że korzystają z technik, uznanych za nieetyczne i nielegalne, na swoich stronach. Do niedawna zdawało się, że temat ten jest pomijany, jednakże zarówno w Polsce jak i na świecie coraz częściej przypadki stosowania dark patterns spotykają się z szybką reakcją organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych oraz ochronę konsumentów. Tym samym, bardzo ważne jest, aby wiedza o nich została upowszechniona tak wśród przedsiębiorców, jak i pośród konsumentów. Celem naszego spotkania jest przedstawienie dark patterns z perspektywy organu regulacyjnego (UOKiK), organizacji działającej w zakresie samoregulacji branży reklamowej (Rada Reklamy) oraz podmiotu doradczego, na co dzień doradzającego spółkom w zakresie skutecznych i etycznych interakcji z konsumentami (Osborne Clarke). W tym celu przeanalizujemy przepisy polskie oraz zagraniczne, a także odniesiemy się dark patterns funkcjonujących w praktyce.
WIĘCEJ > < MNIEJ
Arbitrzy KER oraz członkowie – udział bezpłatny Pozostałe osoby – 350 zł Link do webinarium prześlemy zarejestrowanym uczestnikom na dzień przed wydarzeniem.
ZAREJESTRUJ SIĘ
ZAGADNIENIA Postępowania przed UOKiK związane z dark patterns Wykorzystanie dark patterns w kontekście działań marketingowych Istniejące rodzaje dark patterns oraz prognozy co do ich dalszego rozwoju Przegląd właściwych regulacji unijnych, w szczególności DSA i RODO Doświadczenia zagraniczne, czyli jak wyglądają regulacje i postępowania odnośnie dark patterns w innych jurysdykcjach
ZAREJESTRUJ SIĘ
PROWADZĄCE I PROWADZĄCY
Krzysztof Lehmann Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy.
Od ponad 12 lat pracuje w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nadzoruje postępowania w sprawach naruszenia przez przedsiębiorców zbiorowych interesów konsumentów i stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Koordynuje wraz z zespołem wdrażanie projektów związanych ze stosowaniem sztucznej inteligencji, które m.in. mają pomóc w wyszukiwaniu klauzul abuzywnych w umowach lub dark patterns na stronach internetowych.
Jest też głównym rozgrywającym działań związanych z rynkiem influencer marketingu. Nadzorował proces przygotowania wydanych we wrześniu 2022r. Rekomendacji Prezesa UOKiK dot. oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych. Konsekwentnie monitoruje rynek i stawia zarzuty tym, którzy nie chcą dostosować się do obowiązującego prawa.
Autor publikacji z zakresu ochrony interesów konsumentów. Wykładowca KSSIP. Po pracy – miłośnik sportów siłowych i wydolnościowych.
Monika Gaczkowska Monika Gaczkowska specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Doradza w zakresie ochrony wszystkich rodzajów praw własności intelektualnej, IT, ochrony danych i prywatności na poziomie międzynarodowym. Ma blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa własności intelektualnej i IT, ochrony danych osobowych oraz prawa korporacyjnego. Uczestniczyła w wielu projektach fuzji i przejęć m.in. spółek z sektora rozrywki/mediów, IT oraz FMCG. Koncentruje się na ochronie wzorów przemysłowych, praw autorskich i know-how przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych. Otrzymała wyróżnienie w rankingu World Trademark Review (WTR 1000), w kategorii The World’s Leading Trademark Professionals (w latach 2020, 2021, 2022, 2023). Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji branżowych, w tym m.in. WIPO List of Neutrals (Arbitration and Mediation Center) czy International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI). Poza tym, jest również autorką szeregu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, a także prelegentką na konferencjach branżowych, takich jak INTA czy Kongres AIPPI.
Aleksandra Szczęsna Aleksandra Szczęsna jest doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim i młodszą prawniczką w praktyce IP / e-commerce Osborne Clarke. Interesują ją w szczególności prawne aspekty nowych technologii. Posiada doświadczenie w doradzaniu klientom w projektach związanych z zagadnieniami prawa własności intelektualnej i nowych technologii, ochrony danych osobowych, FinTech oraz prawa spółek. Brała udział w procesach due diligence, a także w przygotowywaniu i wdrażaniu procedur zapewniających przestrzeganie obowiązujących przepisów w organizacjach. Dodatkowo, aktywnie bierze udział w projektach naukowych dotyczących zrównoważonego ładu korporacyjnego, co zaowocowało już kilkoma wystąpieniami i publikacjami w tym zakresie.
Norbert Lutowski Norbert jest członkiem zespołu IP / e-commerce, specjalizującym się w technologicznym aspekcie prawa ochrony konsumentów i praw własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu umów dotyczących dostarczenia przedmiotów chronionych prawem autorskim, zarówno na rynku tradycyjnym, jak i technologicznym, w tym umów dotyczących wdrożenia i wsparcia oprogramowania, kwestii open source, transferu technologii i know-how, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz aspektów hazardu w oprogramowaniu udostępnianym konsumentom. W trakcie swojej pracy był autorem lub współautorem licznych publikacji w specjalistycznych czasopismach dotyczących tych tematów. Student ostatniego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent British Law Centre, prowadzonego przez University of Cambridge.