DARK PATTERNS A REKLAMA

Dark patterns to stosowane w aplikacjach i na stronach internetowych praktyki, które wykorzystują wiedzę o zachowaniach użytkowników, aby wpływać – w nieuczciwy sposób – na ich decyzje zakupowe. Za pomocą metod bazujących na wiedzy z zakresu UX (ang. user experience) w architekturze interfejsu eksponuje się opcje korzystniejsze dla przedsiębiorców i ukrywa te, które są korzystne dla konsumenta. Ponadto, katalog dark patterns ma charakter otwarty, a wraz z rozwojem technologii praktyk zaliczonych do tej kategorii będzie tylko przybywać. Do niedawna zdawało się, że temat ten jest pomijany, jednakże zarówno w Polsce, jak i na świecie coraz częściej przypadki stosowania dark patterns spotykają się z szybką reakcją organów odpowiedzialnych za ochronę konsumentów oraz ochronę danych osobowych. Tym samym, bardzo ważne jest, aby wiedza o nich została upowszechniona tak wśród przedsiębiorców, jak i pośród konsumentów. W ostatnim czasie można było usłyszeć o wielu decyzjach Prezesa UOKiKu, które odnosiły się do tej kwestii. Pod koniec 2023 roku Prezes UOKiK nałożył karę na sklep internetowy, który automatycznie dodawał do koszyka kupującego niezamówione produkty. Z kolei, w marcu 2024 roku kara została nałożona na platformę internetową, która nakładała presję na konsumentów przez wyświetlanie licznika czasu, w którym powinno być złożone zamówienie, pomimo braku gwarancji dostawy w tym terminie. Celem naszego spotkania jest przedstawienie dark patterns z perspektywy organu regulacyjnego (UOKiK), organizacji działającej w zakresie samoregulacji branży reklamowej (Rada Reklamy) oraz podmiotu doradczego, na co dzień doradzającego spółkom w zakresie skutecznych i etycznych interakcji z konsumentami (Bird & Bird). W tym celu przeanalizujemy przepisy polskie oraz zagraniczne, a także odniesiemy się dark patterns funkcjonujących w praktyce.
WIĘCEJ > < MNIEJ
Uczestnictwo / inwestycja – 350 zł Dla członków Rady Reklamy – 50% ceny Link do webinarium prześlemy zarejestrowanym uczestnikom na dzień przed wydarzeniem.
ZAREJESTRUJ SIĘ
AGENDA Wstęp Istniejące rodzaje dark patterns oraz prognozy co do ich dalszego rozwoju Postępowania przed UOKiK związane z dark patterns Przegląd właściwych regulacji unijnych, w szczególności DSA i RODO Doświadczenia zagraniczne, czyli jak wyglądają regulacje i postępowania odnośnie dark patterns w innych jurysdykcjach Harmful design, addictive design Zakończenie
ZAREJESTRUJ SIĘ
PROWADZĄCE I PROWADZĄCY
Krzysztof Lehmann Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy.
Od ponad 12 lat pracuje w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nadzoruje postępowania w sprawach naruszenia przez przedsiębiorców zbiorowych interesów konsumentów i stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Koordynuje wraz z zespołem wdrażanie projektów związanych ze stosowaniem sztucznej inteligencji, które m.in. mają pomóc w wyszukiwaniu klauzul abuzywnych w umowach lub dark patterns na stronach internetowych.
Jest też głównym rozgrywającym działań związanych z rynkiem influencer marketingu. Nadzorował proces przygotowania wydanych we wrześniu 2022r. Rekomendacji Prezesa UOKiK dot. oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych. Konsekwentnie monitoruje rynek i stawia zarzuty tym, którzy nie chcą dostosować się do obowiązującego prawa.
Autor publikacji z zakresu ochrony interesów konsumentów. Wykładowca KSSIP.
Monika Gaczkowska Monika Gaczkowska specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, handlu elektronicznym oraz zagadnieniach związanych z transformacją cyfrową. Aktualnie współpracuje z kancelarią prawną Bird & Bird. Przynależy do Rady Ekspertów przy Radzie Reklamy i uczestniczy w obradach Komisji Copy Advice. Od 2013 r. doradza spółkom z sektora mediów i rozrywki, w tym platformom streamingowym, serwisom społecznościowym, firmom fonograficznym i wydawcom prasowym oraz branży IT i FMCG. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu marketingu i e-commerce. Wspiera klientów w prawnych aspektach reklamy, subskrypcji, dark patterns, influencerów i dyrektywy Omnibus. Uczestniczyła w wielu projektach fuzji i przejęć m.in. spółek z sektora rozrywki/mediów, IT oraz FMCG. Otrzymała wyróżnienie w rankingu World Trademark Review (WTR 1000), w kategorii The World’s Leading Trademark Professionals (w latach 2020 – 2024) oraz IP Stars jako “Notable Practitioner”. Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji branżowych, w tym m.in. AIPPI, INTA. Poza tym jest autorką wielu publikacji poświęconych prawu własności intelektualnej oraz prawu konsumenckiemu, a także prelegentką na konferencjach branżowych. Wykładała również prawo własności intelektualnej oraz prawo autorskie w ramach studiów „School of Form”.