REKLAMA ALKOHOLU
w zgodzie czy kontra prawu i samoregulacji

webinarium i dyskusja dla Komisji Etyki Reklamy

07.09.2023, 16:00 – 17:30

Reklama alkoholu w zgodzie czy kontra prawu i samoregulacji

Reklama alkoholu i konsumpcja alkoholu w Polsce stają się coraz ważniejszym tematem w debacie publicznej. Z jednej strony pojawiają się głosy nawołujące do bezwzględnego zakazu reklamy jakichkolwiek alkoholi, z drugiej strony do Rady Reklamy wpływają sygnały, że obecnie obowiązujące ograniczenia prawne i samoregulacyjne nie są przestrzegane. Faktem jest, że bezprecedensowa liczba skarg na potencjalne naruszenia etyczne w reklamach alkoholu wpłynęła do Komisji Etyki Reklamy w lipcu 2023 r. Jest ich kilkadziesiąt. Konsumenci podnoszą kwestie nieprzestrzegania zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez producentów i reklamodawców produktów alkoholowych. Podczas tego webinarium i dyskusji przeanalizujemy zapisy prawne i zapisy Kodeksu Etyki Reklamy, ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 1. Poddamy pod dyskusję wcześniejsze skargi do Komisji i wydane orzeczenia Komisji. Poddamy debacie kwestie dotyczące reklamowania alkoholu w Polsce.
WIĘCEJ > < MNIEJ
Koszt uczestnictwa: 500 zł BRAK WOLNYCH MIEJSC Link do wydarzenia wyślemy zarejestrowanym uczestnikom dzień przed wydarzeniem.
ZAGADNIENIA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości oraz zapisy Kodeksu Etyki Reklamy zajmujące się reklamą piwa. Skuteczność zapisów regulacyjnych i samoregulacyjnych Wybrane kazusy z orzecznictwa Komisji Etyki Reklamy w obszarze skarg na reklamy piwa Analiza aktualnych reklam marek alkoholowych w kontekście Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz Kodeksu Etyki reklamy Etyczne aspekty działalności influencerów prezentujących marki alkoholowe i konsumpcję alkoholu w mediach społecznościowych Czy Fun Page, profil influencerski jest przestrzenią prywatną, czy publiczną? Przegląd wybranych skarg na naruszenia etyczne w reklamach alkoholu, jakie w ciągu ostatnich czterech tygodni wpłynęły do Komisji Etyki Reklamy.
PROWADZĄCE
mec. Agnieszka Kowalczyk-Zagaj Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspertka w dziedzinie prawa ochrony konsumentów. Od 2016 roku związana z Kancelarią Modzelewska&Paśnik. Była wieloletnią pracowniczką Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie specjalizowała się w sprawach z zakresu ochrony konsumentów i kierowała zespołem do spraw telekomunikacji i mediów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Prowadziła wiele spraw z zakresu ochrony interesów konsumentów, które zakończyły się precedensowymi rozstrzygnięciami – na etapie postępowania administracyjnego i sądowego, włącznie z postępowaniem przed Sądem Najwyższym. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach z zakresu ochrony konsumentów, między innymi jako przedstawiciel Polski w grupach roboczych Komisji Europejskiej oraz w projektach grantowych w ramach unijnej sieci Consumer Protection Cooperation. Była również zaangażowana w procesy legislacyjne z zakresu prawodawstwa polskiego i unijnego.
Lucyna Pruska Projektantka wydarzeń, menedżerka projektów, architektka rozwiązań HR, psycholożka międzykulturowa, konsultantka, autorka strategii biznesowych i reklamowych, certyfikowana trenerka i coach, certyfikowana mediatorka, autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy edukacyjnej jako trenerka, coach, wykładowczyni, twórczyni i realizatorka kompleksowych programów szkoleniowych, a także doświadczenia w pracy przy tworzeniu i wdrażaniu projektów strategicznych i innowacyjnych idei edukacyjnych. Z wyksztalcenia orientalistka, psycholożka i socjolożka oraz specjalistka w zakresie komunikacji i psychologii stosunków międzykulturowych. Ukończyła japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a jako stypendystka Rotary Club oraz Ministerstwa Edukacji Japonii uzyskała dyplom Uniwersytetu Kyushu. Jest także absolwentką Stosunków Międzykulturowych UW i studiów doktoranckich z socjologii w Collegium Civitas.